PŘIHLÁSIT REGISTROVAT

Legislativa

  04.02. 2010
  Základní informace o novém způsobu podávání ročních zpráv týkajících se chladiv typu F-plynů a regulovaných látek prostřednictvím internetu je uvedena na internetových stránkách MŽP.
  Základní informace o novém způsobu podávání ročních zpráv týkajících se chladiv typu F-plynů a regulovaných látek prostřednictvím internetu je uvedena na internetových stránkách MŽP http://www.mzp.cz/cz/ispop_informace . Vzor formuláře zprávy o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění), který je přístupný elektronicky přes systém ISPOP, je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím RL a FP, je dostupný na internetové adrese http://www.mzp.cz/cz/vyhlaska_o_predchazeni_emisim . Zde je odkaz na internetové stránky systému ISPOP, prostřednictvím kterého se hlášení podává http://www.ispop.cz/web/website/index.html . Zde získáte podrobné informace o systému ISPOP. Před podáváním hlášení je třeba se zaregistrovat kliknutím na odkaz Registrace subjektu, nebo zvolit adresu http://www.ispop.cz/web/website/registraceSubjektu.html. Zde je formulář, který je třeba vyplnit a z této stránky odeslat. Na vámi ve formuláři uvedenou emailovou adresu obdržíte potvrzení o registraci. Hlavní přihlašovací údaje do systému (uživatelské jméno a heslo) obdržíte za několik dnů poštou. Tyto přihlašovací údaje použijete k přihlášení se do systému ISPOP na jeho hlavní stránce nebo na adrese http://www.ispop.cz/web/login.html . Zde pak můžete vyplnit a odeslat formulář roční zprávy. V případě nějakých nejasností se můžete obrátit na Provozní podporu s odkazem na hlavní internetové stránce systému ISPOP nebo na telefonním čísle 267 225 267 . Poznámka: ISPOP je informační systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných evidencí (ohlašovacích povinností - hlášení) z oblasti životního prostředí a další distribuci takto ohlášených informací dotčeným institucím státní a veřejné správy. Info web MŽP

  Svaz chladicí a klimat. techniky - Dobiášovský, 26.1.2010, 20:51
  Dokument MS Word
  Informace o podávání ročních zpráv o FP a RL (28.5 KB) - Dokument ke stažení s odkazy na internetové stránky MŽP týkající se podávání ročních zpráv o FP a RL v elektronickém informačním systému ISPOP.


  Revize chladicích a klimatizačních zařízení pro energetické audity budov

  Od počátku letošního roku platí inovovaná evropská norma EN 378/2008, která předepisuje revize chladících a klimatizačních zařízení. Tyto revize nemají nic společného s revizemi úniků. Lze je ale použít při předepsaných revizích klimatizačních zařízení pro energetické audity budov. O těchto revizích se mezi odbornou veřejností diskutuje a nikdo moc neví, co by se mělo kontrolovat. Využili jsme tedy předlohu používanou ve Velké Británii a nechali jsme vytisknout české provedení. Po úplném vyplnění revizního listu jsou k dispozici všechny požadované údaje pro revizi. Toto české provedení lze použít i na Slovensku, protože norma platí i tam. České označení této normy je ČSN-EN 378 a slovenské je STN-EN 378. Požadavky jsou stejné.

  Jedná se o blok samopropisovacích protokolů (1+1), které jsou z důvodů evidence číslované. Jeden blok obsahuje 50 protokolů= 100 listů. Objednací čísla bloků jsou 382.7698 pro chladící zařízení a 382.7699 pro klimatizační zařízení. Přední list slouží jako podložka proti propsání textu a vloží se pod kopii. Bílý originál je určen pro zákazníka, žlutá kopie pro servisní podnik. Prodejní cena bude 200Kč a z této ceny se nebude poskytovat rabat.

  Hlášení o zacházení s regulovanými látkami a F-plyny za rok 2008

  Výňatek ze zpravodaje svazu chladicí a klimatizační techniky

  Důležité upozornění
  Osoby oprávněné k podnikání (firmy), které v r. 2008 zacházely s regulovanými látkami a s F-plyny, mají povinnost podat příslušná hlášení za kalendářní rok 2008 do 27. resp. 28.2.2009.
  Hlášení za regulované látky se podává MŽP ještě podle straré právní úpravy platné k 31.12.2008 (Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a Nařízení vlády č. 117/2005 Sb.).
  Hlášení za F-plyny se podává MŽP,podle vyhlášky č. 279/2007 Sb., Příloha 2., Program statistickýchzjišťování prováděných ministerstvy (MŽP - bod 11. F-plyny (MŽP)1-01 Roční výkaz o F-plynech).
  V případě potřeby se můžete obrátitpro informaci na kontaktní osobu, kterou je Ing. Jakub Achrer (MŽP),tel.: 2 6712 2505.
  Informace na internetu: www.env.cz/cz/zadosti_o_oznamovani
  www.env.cz/cz/resortni_statisticka_zjistovani_navigace
  Home Schiessl
  Facebook Schiessl
  Silou hlasu
  CzechEnglish German
  HOME Schiessl

  Created by © 2008 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek